kulturpool.se
LENA HOLFVE  
Ana L.Valde´s


 

«« Till första sidan

Kvinnors rädsla för jurister
Artikel införd i Norrbottenskurien 970930


RÄDSLA FÖR ÖVERTRAMP. Författaren Lena Holfve tror att det kvinnliga motståndet mot att trampa in på tradi- tionellt manliga revir åtminstone till en del beror på att sådana övertramp får kon- sekvenser. ”Det kan ju faktiskt hända att mannen i fråga till och med går ut genom dörren för att aldrig komma tillbaka”.

Lena Holfve uppfattas av många som en kontroversiell person.
Ett faktum hon tar med ro.
– Att jag uppfattas som kontroversiell säger väl egentligen mer om landet Sverige än det säger om mig. Och om du är kvinna och deltar i det offentliga samtalet uppfattas du ofta antingen som kontroversiell eller som arg.
Att veta hur saker och ting fungerar, att åtminstone ha ett hum om hur de juridiska händelser som vi alla kommer i kontakt med från vaggan till graven fungerar, det är i och för sig inte särskilt kontroversiellt.
Men i boken ger Lena Holfve också läsaren möjlighet att få en inblick i de varningssignaler som alltid finns innan du råkar illa ut, och det genom handfasta exempel.
Och just de skrivningarna kommer nog mer än en recensent att rynka på näsan åt.
Lena Holfve säger exempelvis att hon tycker mycket illa om den jämställdhet som råder mellan könen i vårt land – i alla fall i de stycken som rör juridik, ekonomi, sexualitet och alkohol.
– Juridik därför att lagar är skrivna av män för män, ekonomi därför att vi ännu inte har lika lön för lika arbete.
– Sexualitet därför att då kvinnor har sex utsöndras ett hormon som automatiskt binder dem känslomässigt till mannen, men vi lever i en tid då vi tror att kvinnor kan ha sex på mäns villkor, vilket vi inte kan. Och tror vi inte det så säger männen det till oss.
– Alkohol slutligen, därför att kvinnors kroppar tål hälften av vad mäns kroppar tål, men alla gränser är satta efter männens alkoholupplevelser.
– Jag tror helt enkelt inte att vi får någon riktig jämställdhet innan vi får en kvinnlig lagstiftning, säger Lena Holfve.
Handböcker i vardagsjuridik har det skrivits många, en av de saker som skiljer Lena Holfves från många av de andra är att hon använder sig själv som referensram för de vardagshistorier hon väljer att illustrera olika lagar och rättigheter med.
Typiskt kvinnligt?
– Det vet jag inte, jag skriver på det här sättet, att skriva en ren faktabok skulle inte fungera för mig, det skulle bli för torrt och trist.
– Jag måste gestalta vissa fakta och teorier om folk över huvud taget ska förstå vad jag menar, det finns inget annat sätt för mig att skriva på.
– Jag hamnade i djup kris i början av 90-talet och i en depression som jag efteråt kan se berodde på fullständig maktlöshet. Kan vi inte göra något åt en situation så tycks vi svara med att bli deprimerade. Ovanpå allt elände dog många i min närhet, inklusive min far och mor.
– Av detta har jag lärt mig att ta det lugnt, att be om hjälp och att försöka sköta om mig. Det är tre goda råd som står sig i storkris, mellankris och liten kris.
Med ”ta det lugnt” menar Lena Holfve främst insikten att vad jag än gör eller inte gör så påverkar det andra människor, som sedan reagerar på vad jag gör eller inte gör, och de i sin tur reagerar på det och påverkar andra människor... I slutändan hänger vi alla ihop.
– Nu när jag är ute ur krisen har jag noterat att det verkar som om man inte får mer stryk än vad man klarar av.
– Kris är, då man ser tillbaka, som att föda barn. Vem minns hur ont det gjorde i verkligheten? Förlossningssmärtan, minnet av den, försvinner. Kvar blir en älskad 4-åring, en älskad 22-åring, mitt barn.

För att återgå till boken och Lena Holfves teori att kvinnor är mer rädda för juridik än män – varifrån kommer rädslan och vad grundar den sig på?
– Flera saker tror jag, dels är vi ju lite koketta, hur många kvinnor har inte du hört utbrista ”oh, det där kommer jag aldrig att lära mig”, med betoning på aldrig, när de konfronterats med en dator för första gången.
– Sedan tror jag faktiskt att en del av räds-lan baserar sig på att många kvinnor faktiskt inte vill trampa in på traditionellt manliga revir, som exempelvis teknik eller juridik.
– Ett sådant övertramp kan ju faktiskt få konsekvenser, det kan till och med hända att mannen går ut genom dörren för att aldrig komma tillbaka.
Problemet förstärks enligt Lena Holfve av att många av dagens kvinnor i jämförelse med exempelvis sina mödrar är både högutbildade och välmeriterade.
– Vi kan ju inte skylla på att vi inte visste vad det var för papper vi skrev under, att vi inte förstod texten eller att vi inte kunde tillgodogöra oss informationen. Det kunde däremot våra mammor göra.

Lena Edenbrink

Åter till sidan om boken