Startsida
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
 

ROTENForskartext:

ROTEN

Här är den månadsgamla plantan i helfigur och i naturlig storlek tolv centimeter lång. Med hjälp av tidigare bilder har vi följt utvecklingen av plantans övre delar. Nu kan vi se att det samtidigt har skett en lika remarkabel utveckling av de nedre delarna. Hypokotylen sträckte sig till sin fulla längd medan plantan ännu tog sin näring från fröet. Roten sträckte sig snabbt och har nu vuxit sig ut till ett vittförgrenat system. Så snart roten lämnade fröet blev den ansvarig för plantans vattenförsörjning. Med vattnet följer mineralämnen som plantan börjar använda för sin vävnadsuppbyggning så fort energifabriken i de gröna barren kommit igång. Det gröna klorofyllet har förmågan att uppfånga ljusenergi som gör det möjligt för plantan att av koldioxid från luften och vatten framställa enerimättat socker. Detta i sin tur omsätts sedan tillsammans med näringsämnen från marken till alla det blivande trädets högt specialicerade organ.


Text för barn:
ROTEN

STOPP !!!

Du får inte gräva upp din planta! Den måste stå kvar i sin kruka för att må bra och kunna växa.

Men, du måste vara bra nyfiken nu, på hur det ser ut under jord. Den här plantan är tolv centimeter lång på riktigt. Men har du sett! Bara fyra centimeter är ovan jord.

Resten av plantan behövs nere i jorden för att den skall kunna suga upp det vatten som du vattnar med. Ända sedan roten trängde ut genom fröets skal har den sett till att plantan fått dricka vatten.

Som du kommer ihåg fick plantan sin mat genom fröet den första tiden.

Men redan då såg roten till att alla de mineralämnen som finns i din jord kom in med vattnet till din planta. Har du tänkt på varför det finns så mycket grön färg i naturen? Det gröna kallas för klorofyll.

Klorofyllen fångar solens ljus och tillverkar energimättat socker av vatten och den luft som du och jag andas ut. Sockret och näringsämnena från jorden omvandlas på ett mycket klokt sätt av den lilla plantan och den kan på så vis växa vidare i flera hundra år.


Text för vuxna:
ROTEN

Här är den månadsgamla plantan i helfigur och i naturlig storlek tolv centimeter lång.
Med hjälp av tidigare bilder har vi följt utvecklingen av plantans övre delar. Nu kan vi se att det samtidigt har skett en lika remarkabel utvecklin av de nedre delarna. Hypokotylen sträckte sig till sin fulla längd medan plantan ännu tog sin näring från fröet. Roten sträckte sig snabbt och har nu vuxit sig ut till ett vittförgrenat system. Så snart roten lämnade fröet blev den ansvarig för plantans vattenförsörjning. Med vattnet följer mineralämnen som plantan börjar använda för sin vävnadsuppbyggning så fort energifabriken i de gröna barren kommit igång.
Det gröna klorofyllet har förmågan att uppfånga ljusenergi som gör det möjligt för plantan att av koldioxid från luften och vatten framställa energimättat socker. Detta i sin tur omsätts sedan tillsammans med näringsämnen från marken till alla det blivande trädets högt specialiserade organ.
-Nån som har en tvåa på Kungsholmen?*SAGOTEXT* FORSKARTEXT*
*VUXENTEXT*

Obs! Endast text !

Foto: Lennart Hansson .