Startsida
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
 
GROENDE FRÖ

Forskartext:

GROENDE FRÖ

Hos ett frö som legat till groning i fem dygn i 20 grader C har roten hunnit växa ut en bra bit. Fröskalet har avlägsnats för att visa strukturen på frövitan.

Roten är redan i sin helhet utanför fröet. Kvar inne i embryohålan i kontakt med frövitan är hjärtbarren.

Det är deras uppgift att fånga upp den lagrade näringen i frövitan. Ännu har inte hypokotylen sträckt sig nämnvärt.


Text för barn:
GROENDE FRÖ


Här har fröet tagit av sig skalet för att vi skall kunna se all den mat som trädet har med sig i sin matsäck.

Det kallas för frövita och räcker i flera veckor. Längst in i mitten av all frövita ligger det lilla embryot varmt inbäddat.

Nästan som ett litet människobarn i mammas mage får den sin mat.

Det lilla embryot får sin näring genom hjärtbarren - de som så småningom kommer att bilda trädets krona. Det som ser ut som svansen på en glad hund. Det är trädets rot, som redan nu har puffat ut sig genom det hårda skalet.


Text för vuxna:
GROENDE FRÖ

-Tallfröet är som jag själv - växer om det är gynsamt. Hos ett frö som legat till groning i fem dygn i 20 grader C har roten hunnit växa ut en bra bit.

Fröskalet ramlar av som håret på en gammal gubbe - men inte för att visa flinten utan låta oss få se strukturen på frövitan.

- Det är långt mellan hjärnan och hjärtat, brukar jag säga då jag begår misstag.

På samma sätt är roten redan utanför fröet. Kvar inne i embryohålan i kontakt med frövitan är hjärtbarren.

-De är ingalunda arbetslösa utan ska fånga upp den lagrade näringen i frövitan.*SAGOTEXT* FORSKARTEXT*
*VUXENTEXT*

Obs! Endast text !

Foto: Lennart Hansson .